Välkommen till U-CAN

Begreppet cancer innefattar mer än två hundra sjukdomar som alla orsakas av att celler växer okontrollerat. Under de senaste decennierna har antalet cancerpatienter som botas ökat. Cancerbehandlingar försvåras tyvärr av att sjukdomen yttrar sig mycket olika för olika patienter. Det är därför viktigt att framtidens behandling utformas så att den är avpassad för den enskilda patientens cancersjukdom.

U-CAN samlar in och organiserar prov som tas från patienter före, under och efter cancerbehandling. Information om patienterna och röntgenbilder samlas också in. Vi använder materialet för att utveckla bättre diagnostik och bättre karaktärisera olika tumörsjukdomar. Vi kommer också att utveckla och utvärdera nya mediciner och andra nya behandlingsmetoder, samt undersöka vad som gör att en behandling fungerar eller inte.
 

Till slutet av 2016 hade totalt 12 265 patienter inkluderats i U-CAN.
För att se fördelningen mellan diagnoser gå till sidan "För forskare"


Information om hur man kan få tillgång till prover finns under menyn "För forskare"
 

  

Logotyp Umeå universitet Logotyp Stockholms universitet Logotyp KTH

Logotyp Akademiska sjukhuset 


Alla nyheter